logo ECOWA
banner
main


Akciová spoločnosť ECOWA vlastní certifikát podľa európskej normy a Európsky patent. ECOWA, a.s. ako prvá firma na Slovensku už v roku 2007 začala fyzické testovanie svojich výrobkov v technickom skúšobnom ústave v Piešťanoch a ako prvá na Slovensku toto testovanie aj úspešne ukončila. Výrobky spoločnosti ECOWA, a.s. spĺňajú požiadavky dané najnovšou európskou normou EN 12566-3 + A1.

main

Čistiarne odpadových vôd

Ekologické normy EÚ prinášajú prísnejšie kritériá týkajúce sa odpadových vôd a nové povinnosti pre každého stavebníka. Každý má povinnosť zabezpečiť svoju stavbu tak, aby jej prevádzkou neznečisťoval životné prostredie. My sme však presvedčení, že zároveň má každý právo aj na spoľahlivé riešenie. Úsporné, pohodlné, efektívne a komplexné.

ECOWA znamená nový pohľad na domové čistiarne odpadových vôd. Nová generácia našich domových čistiarní ECOWA 6 prináša zaručený čistiaci účinok, flexibilné individuálne riešenia, úspornú a efektívnu prevádzku a k tomu balík servisných služieb.
www.ecowa.sk

infoline: ++421 910 80 50 40


slovenský english polski romania russia hungary         © 2006 ECOWA, a. s. All rights reserved. Design by Martin Ambruš. Created by Michelangelo, spol. s r. o.

ECOWA, a. s.