foto


Certifikáty:

jpg   Certifikát podľa normy EN 12566-3 v jpg formáte

jpg   Certifikát podľa normy EN 12566-3 str. 2 v jpg formáte

jpg   Certifikát na E-6 až E-40 v jpg formáte

jpg   Certifikát na E-50 až E-5000 v jpg formáteProjektová dokumentácia k výrobku ECOWA 6:

jpg   Technologická schéma v jpg formáte

dwg   Technologická schéma v dwg formáte

jpg   Osadenie v teréne v jpg formáte

dwg   Osadenie v teréne v dwg formáte

jpg   Rez a pôdorys E-6 v jpg formáte

dwg   Rez a pôdorys E-6 v dwg formáte

jpg   Výkop pre E-6 v jpg formáte

dwg   Výkop pre E-6 v dwg formáte

jpg   Výkop pre E-6 3D v jpg formáte

jpg   E-6 a jestvujúca žumpa v jpg formáte

dwg   E-6 a jestvujúca žumpa v dwg formáte

jpg   Kompletné riešenie E-6 so zásobníkom v jpg formáte

dwg   Kompletné riešenie E-6 so zásobníkom v dwg formáte

jpg   E-6 a recipient v jpg formáte

dwg   E-6 a recipient v dwg formáte

jpg   E-6 a vsakovací blok v jpg formáte

dwg   E-6 a vsakovací blok v dwg formáte

jpg   Čerpacia sústava na vstupe do E-6 v jpg formáte

dwg   Čerpacia sústava na vstupe do E-6 v dwg formáte

jpg   Komletné riešenie E-6 s čerpacou sústavou do recipientu v jpg formáte

dwg   Komletné riešenie E-6 s čerpacou sústavou do recipientu v dwg formáte

jpg   E-6 a zberná nádrž ROTO 1m3 v jpg formáte

dwg   E-6 a zberná nádrž ROTO 1m3 v dwg formáte

jpg   E-6 a zberná nádrž ROTO 2m3 v jpg formáte

dwg   E-6 a zberná nádrž ROTO 2m3 v dwg formáte

jpg   E-6 a zberná nádrž ROTO 3m3 v jpg formáte

dwg   E-6 a zberná nádrž ROTO 3m3 v dwg formáte

jpg   E-6 a zberná nádrž ROTO 5m3 v jpg formáte

dwg   E-6 a zberná nádrž ROTO 5m3 v dwg formáte

jpg   Zberná nádrž ROTO 1m3 v jpg formáte

dwg   Zberná nádrž ROTO 1m3 v dwg formáte

jpg   Zberná nádrž ROTO 2m3 v jpg formáte

dwg   Zberná nádrž ROTO 2m3 v dwg formáte

jpg   Zberná nádrž ROTO 3m3 v jpg formáte

dwg   Zberná nádrž ROTO 3m3 v dwg formáte