Ak sa rozhodujete investovať do čistenia Vami produkovaných odpadových vôd, rozhodnete sa pre zvyšovanie kvality povrchových vôd, ochranu podzemných vôd a produkovanie biologicky spracovaných nezávadných kalov. ECOWA znamená čistú vodu, čisté riešenie a čisté svedomie.
foto

O spoločnosti

Akciová spoločnosť ECOWA vznikla na sklonku roka 2005 s cieľom stať sa jedným z rozhodujúcich slovenských dodávateľov technológií na biologické čistenie odpadových vôd. Prostredníctvom značky ECOWA sa na trh dostávajú inovatívne zariadenia pre široký okruh užívateľov - domácnosti, obce i podniky. Čistiareň ECOWA 6 je súčasťou komplexnej ponuky spoločnosti ECOWA, siahajúcej až k objektom čistiarní pre päť až desať tisíc obyvateľov.

Výrobky boli úspešne certifikované a posúdené Technickým skúšobným ústavom Piešťany, š.p. Zamestnanci a partnerskí dodávatelia firmy disponujú dlhoročnými skúsenosťami v oblasti ekológie, konštrukcie a technológie čistenia a recyklácie vôd. Vrcholový manažment spoločnosti sa opiera o know-how získané pri financovaní a riadení viacerých výrobných spoločností. Spoločnosť ECOWA, a.s. má sídlo v Prievidzi, kde prebieha aj výroba, pričom realizujeme diela po celej Slovenskej republike i v zahraničí.

Našim cieľom nie je iba vyrobiť čistiarne odpadových vôd a predať ich. Vieme, že aj tie najmenšie čistiarenské technológie je nutné udržiavať. Preto zákazníkom ponúkame nielen samozrejmý záručný servis, ale najmä dlhodobú starostlivosť a monitoring našich zariadení. Aby bola naplnená ekonomická rovnica, podľa ktorej čím dlhšie čistiarne odpadových vôd spoľahlivo fungujú, tým väčšie úspory prinášajú.