logo ECOWA
banner

Ako získať ECOWU:

foto
Ak sa rozhodujete investovať do čistenia vami produkovaných odpadových vôd, rozhodnete sa pre zvyšovanie kvality povrchových vôd, ochranu podzemných vôd a produkovanie biologicky spracovaných nezávadných kalov. ECOWA znamená čistú vodu, čisté riešenie a čisté svedomie.

infoline: ++421 910 80 50 40


slovenský english polski romania russia hungary         © 2006 ECOWA, a. s. All rights reserved. Design by Martin Ambruš. Created by Michelangelo, spol. s r. o.

ECOWA, a. s.