foto
Ak sa rozhodujete investovať do čistenia vami produkovaných odpadových vôd, rozhodnete sa pre zvyšovanie kvality povrchových vôd, ochranu podzemných vôd a produkovanie biologicky spracovaných nezávadných kalov. ECOWA znamená čistú vodu, čisté riešenie a čisté svedomie.