foto

Spoľahlivé čistenie vôd

ECOWA 6 slúži na čistenie splaškových odpadových vôd z domácnosti, víkendových chát, bufetov či malých prevádzok. Pre každého zákazníka naši odborníci prepočítajú a určia optimálne riešenie. Čistička je projektovaná pre domácnosť so štyrmi až šiestimi osobami, flexibilne sa však prispôsobí vašim individuálnym požiadavkám. Riešenie vodného hospodárstva ECOWA 6 predstavuje čisté riešenie problému odpadových vôd.

Je ideálna, ak staviate dom a nemáte možnosť napojenia sa na verejnú kanalizáciu, prípadne je váš pozemok situovaný na mieste, kde je napojenie na verejnú kanalizáciu technicky aj finančne náročné. Zároveň je modernou alternatívou žumpy, pretože je ekonomicky aj enviromentálne omnoho výhodnejšia. So zavedením čistiarne ušetríte nemalé prostriedky na stočnom a navyše môžete vyčistenú odpadovú vodu aj využívať.

V prípade záujmu o čistiareň Ecowa prosím vyplňte
elektronický dotazník.