logo ECOWA
banner
foto

Čisté riešenie znamená čisté svedomie

Ekologické normy EU prinášajú prísnejšie kritériá týkajúce sa odpadových vôd a nové povinnosti pre každého stavebníka. Každý má povinnosť zabezpečiť svoju stavbu tak, aby jej prevádzkou neznečisťoval životné prostredie.

My sme však presvedčení, že zároveň má každý právo aj na spoľahlivé riešenie. Úsporné, pohodlné, efektívne a komplexné.

infoline: ++421 910 80 50 40


slovenský english polski romania russia hungary         © 2006 ECOWA, a. s. All rights reserved. Design by Martin Ambruš. Created by Michelangelo, spol. s r. o.

ECOWA, a. s.