Dlhodobá starostlivosť

Cieľom spoločnosti ECOWA je poskytnúť vám dlhodobé riešenie a zbaviť vás starostí spojených s vodným hospodárstvom. Aj preto okrem spoľahlivej konštrukcie ponúka ECOWA aj profesionálnu starostlivosť.

Ak využijete servisný balík, získate dvojnásobnú záruku na čistiareň. Podmienkou však je autorizovaný servis ČOV počas celej predĺženej doby.

Ak nemáte záujem o dlhodobé partnerstvo, ECOWA vám samozrejme poskytne servis aj na požiadanie.

ROČNÝ servis

Naši technici vás navštívia max. dvakrát za rok (podľa potreby) a vykonajú potrebnú údržbu. Táto zahŕňa:
  • Odkalenie ČOV a likvidácia kalov.
  • Kontrolu technického stavu strojných zariadení (dúchadlo, rozvádzač, rozdeľovač vzduchu).
  • Kontrolu technologického stavu ČOV (nastavenie rozdelenia vzduchu, prepláchnutie mamutových čerpadiel, kontrola prevzdušňovacích elementov a tesnosti hadicových spojov, kontrola tesnosti napojenia separačného stupňa ČOV, kontrola tesnosti nadstavca).
  • Meranie základných technologických parametrov (sedimentácia, teplota).
  • Údržbu dúchadla (výmena filtrov a membrán).
  • Údržbu čerpadla (ak je súčasťou čerpacia stanica).

Servis na požiadanie

  • Odkalenie ČOV a likvidácia kalu.
  • Kontrola celkového nastavenia technického a technologického stavu.
  • Ďalší servis (dúchadla, elektrorozvádzača, čerpadla a ďalších komponentov ČOV).

Ak potrebujete servis, vyberte si požadované úkony z dotazníka, prípadne nás kontaktujte a my Vám pošleme cenovú ponuku.

Meno


Typ ČOV


Rok montáže


Lokalita


e-mail


Telefón


SERVISNÉ SLUŽBY:


SERVISNÝ BALÍK (komplet)

kontrola funkčnosti a celkového stavu ČOV
nastavenie rozdelenia vzduchu
preplach mamutkových čerpadiel
prevzdušnenie aeračných elementov
kontrola tesnosti hadicových spojov
kontrola tesnosti napojenia separačného stupňa ČOV
meranie sedimentácie kalu
údržba dúchadla a výmena filtrov
vonkajšia kontrola čerpadla (ak je súčasťou ČOV)
odkalenie ČOV a likvidácia kalov
expresná infolinka („Hotline“)*

SERVISNÉ SLUŽBY INDIVIDUÁLNE (vyberte úkony)

kontrola celkového technického stavu funkčnosti ČOV - diagnostika
výmena čerpadla (nie je súčasťou každej ČOV)
vonkajšia údržba čerpadla (ak je súčasťou ČOV)
údržba ČS / ČOV
odstránenie poruchy tesnosti rozdeľovača vzduchu
odstránenie poruchy tesnosti spojov aeračných elementov (Pred vykonaním servisného úkonu je nutné ČOV vyčerpať a vyčistiť!)
odstránenie poruchy upchatia recirkulačnej mamutky vratného kalu
meranie sedimentácie

ĎALŠIE SLUŽBY (vyberte úkony)

výmena malého dúchadla – E6
výmena veľkého dúchadla – E10
odkalenie ČOV a likvidácia kalov
dodatočné spustenie a preočkovanie ČOV a zaškolenie obsluhy

Opíšte kód